FinnVote

Yleistä

Ulkosuomalaiset vaaleissa -tutkimuskonsortio (FinnVote) on avoin yhteistyöverkosto, joka kokoaa ulkomailla asuvien suomalaisten poliittisesta osallistumisesta kiinnostuneet yliopistotutkijat ja käytännön toimijat. Konsortio toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston, Siirtolaisuusinstituutin, Suomen vaalitutkimuskonsortion, oikeusministeriö, Euroopan Parlamentin Suomen toimiston, Suomi-Seura ry:n ja ulkosuomalaisparlamentin kanssa.

FinnVote pyrkii palvelemaan käytännön tason päätöksentekoa tarjoamalla tutkimustietoa hyvin ajankohtaisesta aiheesta. Yhteistyö akateemisen tutkimuksen ja käytännön toimijoiden välillä luo yhteisluomisen ilmapiirin, mikä mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen parantamaan valtioiden rajat ylittävää poliittista osallistumista ja edistämään ulkomailla asuvien kansalaisten poliittista edustuksellisuutta.

Käynnissä olevat projektit

FinnVote -tutkimuskonsortio kokoaa ulkomailla asuvien suomalaisten poliittista osallistumista koskevan tutkimuksen. Konsortion piirissä on tällä hetkellä neljä käynnissä olevaa/käynnistyvää tutkimusprojektia.

Kaavio

Elections GO! (EGO) (2017-2019)

Elections GO! (EGO) is a project which will design and build a digital platform with voter facilitation and mobilisation functions for use across the EU. The platform will include tools to promote voter registration, voter information sections and mobilisation options which will allow voters to use voter advice applications to engage with parties and candidates. The platform will be piloted in Finland and in UK during February-April 2019. In Finland, the focus group will be non-resident voters (voters residing abroad).

The project has three objectives, to:

  1. Establish a best practice approach to the design of the political participation digital platform and communication plan through a review of the literature and engagement with stakeholders;
  2. Design and develop the digital platform and communication plan with facilitation and mobilisation objectives;
  3. Communicate the project outcomes to key stakeholders and the public at a launch event and through the project network after the conclusion of the project.

The project is funded by the European Commission DG Justice under the Rights, Equality and Citizenship programme. The project team of University College Cork, Modern Democracy and the University of Helsinki work with a stakeholder network including election administrators, political groups and campaigners, schools, media, academics and national youth organisations to identify a best practice approach to the design of the voter mobilisation and political participation platform.

Link to EGO website

Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan (2019–2022)

Projektet Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan undersöker samhälleliga värderingar, politisk identitet och politiskt deltagande hos svenskspråkiga finländare bosatta utomlands. Projektet har sin bakgrund i det faktum att en stor andel av finlandssvenskarna inte bor i Finland och att vi vet väldigt lite om deras politiska liv.

Forskningens syfte är att bidra till djupare insikter om den finlandssvenska diasporans politiska beteende. Projektet omfattar tre nyckelbegrepp inom den politiska beteendeforskningen: identitet, värderingar och aktivitet, och avser att bidra till den växande internationella forskningen om politiskt beteende hos emigranter. Projektet strävar även till att kartlägga hur identitet, värderingar och politisk aktivitet påverkas av olika emigrationsmönster, det vill säga i vilken utsträckning finlandssvenska emigranter skiljer sig från finlandssvenskar som bor kvar i Finland och hur de relaterar till befolkningen i det land de emigrerat till.

Projektet genomförs vid Helsingfors universitet och leds av docent Staffan Himmelroos. Projektet är finansierat av Svenska Litteratur Sällskapet i Finland.

Link to SLS website

Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) (2019–2021)

Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) -tutkimusprojektin tavoitteena on analysoida miten erilaiset joustavat äänestysmenetelmät edistävät poikkikansallista poliittista osallistumista ja ulkosuomalaisten poliittista edustusta. Hankkeella on kaksi päätavoitetta:

  1. tarkastella ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuuteen liittyviä vinoumia seitsemän eri vaalin osalta rekisteriaineiston ja kolmeen kyselytutkimukseen perustuvan paneeliaineiston perusteella, sekä;
  2. selvittää, miten erilaiset äänestystä helpottavat menetelmät mobilisoivat ulkomailla asuvia äänestäjiä.

Tutkimushankkeen kaksi osaprojektia tutkivat äänestystä ulkomailta ja joustavia äänestysmenetelmiä ulkosuomalaisten näkökulmasta.

Tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopistossa 2019–2021. Hankkeen johtajana toimii professori Hanna Wass. Hankkeen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Jäsenet

Staffan Himmelroos
Staffan Himmelroos
Yliopistotutkija
Helsingin yliopisto
staffan.himmelroos(at)helsinki.fi
Johanna Peltoniemi
Johanna Peltoniemi (pj.)
Tutkijatohtori
Helsingin yliopisto
johanna.peltoniemi(at)helsinki.fi
Åsa von Schoultz
Åsa von Schoultz
Professori
Helsingin yliopisto
asa.vonschoultz(at)helsinki.fi
Miika Tervonen
Miika Tervonen
Vastaava tutkija
Siirtolaisuusinstituutti
miika.tervonen(at)utu.fi
Hanna Wass
Hanna Wass
Professori
Helsingin yliopisto
hanna.wass(at)helsinki.fi

SP

Ulkosuomalaisparlamentti (utlandsfinländarparlamentet, Finnish Expatriate Parliament) on ulkosuomalaisjärjestöjen yhteistyöfoorumi. USP on myös keskustelukanava Suomen ja ulkosuomalaisten välillä. Sen ansiosta ulkosuomalaisten oloja parannetaan ja näkökulmat huomioidaan päätöksenteossa Suomessa.

SP

Suomi-Seura ry on maailmalla asuvien ja liikkuvien suomalaisten asiantuntija- ja palvelujärjestö, tarjoten heille neuvontaa ja viestintää, sekä tukea ulkosuomalaisyhteisöille. Suomi-Seura neuvoo muutossa maailmalle ja maasta toiseen sekä paluussa Suomeen, ja tiedottaa ulkosuomalaisia koskevista asioista ulkosuomalaisille ja ulkosuomalaisuudesta Suomessa. Ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä toimiminen vahvisti seuran roolia ulkosuomalaisten edustajana ja edunvalvojana Suomessa.